Aanvullende voorwaarden gpu minersAanvullende voorwaarden gpu miners

  Bij bestelling van een GPU Miner van Arctic Secrets, gaat u akkoord met het volgende:
 • Een levertijd van maximaal 90 dagen;
 • U kunt uw bestelling niet annuleren;
 • U kunt uw bestelling niet aanpassen;
 • U hebt geen recht op retour;
 • Uw betaling kan niet worden teruggevorderd.
 • Arctic Secrets behoudt zich het recht tot wijziging van de specificaties van het product, het afgeleverde product zal te allen tijde dezelfde prestaties of beter behalen.

Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Garantie

Let op: Bij bestelling van een GPU miner gaat u deze waarschijnlijk 24/7 gebruiken wanneer deze is ontvangen. De garantie heeft alleen betrekking op normaal gebruik zoals bijvoorbeeld gaming. Mining valt niet onder normaal gebruik en kan door de fabrikant onder de noemer “slijtage” komen te vallen waardoor het recht op creditering of vervanging en dus de garantie komt te vervallen. Dit zal binnen 90 dagen waarschijnlijk geen probleem zijn en niet te relateren zijn aan buitengewoon gebruik.

Arctic Secrets zal toch ten alle tijden ervoor proberen te zorgen dat een eventueel defect product toch onder de garantie wordt vervangen of gecrediteerd door de fabrikant.

Zie ook onze Algemene voorwaarden onder aanvullende voorwaarden artikel 13:

  Uitsluitingen, niet onder de garantie vallen:
 • Normale slijtage.
 • Producten waarvan merk-, typeaanduiding en/of serienummer zijn veranderd of verwijderd.
 • De beschikbaarstelling van driver- of software-updates/upgrades.
 • Geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn.
 • Defecten als gevolg van onjuist gebruik.
 • Defecten als gevolg van verwaarlozing of ondeugdelijk onderhoud.
 • Gebruik, montage of installatie van de zaken of onderdelen in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 • Defecten als gevolg van computervirussen of softwarefouten.
 • Gebreken die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht.
 • Gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen, randapparatuur en/of programmatuur.
 • Producten die tweedehands in omloop zijn gebracht.
 • Bij videokaarten: het gebruiken van dit product voor doeleinden waar dit niet primair voor is bedoeld, bijvoorbeeld gpu mining.

Mocht tijdens het onderzoek naar het defecte product blijken dat het defect niet wordt gedekt door de garantie, dan zal Arctic Secrets de consument hiervan op de hoogte stellen en de consument hierbij in de gelegenheid stellen om aan de hand van een offerte een beslissing te nemen over de vraag of de consument het defecte product gerepareerd/vervangen wenst te zien. In deze offerte zal een opgave worden verstrekt van de met de reparatie/vervanging gemoeide kosten.

Op Nvidia modded gpu miners zit 3 maanden garantie op de videokaarten.
Hashrates en stroomverbruik zijn gebaseerd op informatie afkomstig van derde partijen. Arctic Secrets staat niet garant voor de juistheid van deze informatie.